Nouveautés

3210 résultats

TALLON (Alex)

De Wet op de Marktpraktijken: procedure en sancties. Reeks Bibliotheek Handelsrecht - Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele rechten. Larcier, 2012. Het boek geeft een doorlichting van de procedurele aspecten van de recente wet 6 april 2010 op de marktpraktijken en de bescherming van de consument.Deze nieuwe wetgeving die twee nieuwe wetten behelst, enerzijds de WMPC, anderzijds de procedureregels die hierop van toepassing zijn (of de RPWMPC) heeft een aantal wijzigingen aangebracht op het vlak van de procedure. Ze heeft de belangrijkste verworvenheden van de procedureregels van de vordering tot staking behouden, en dan wordt meer bepaald verwezen naar de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, maar ook naar deze evolutie die, gesteund door de Europese wetgever, de consumentenbescherming meer en meer ingang doet vinden in het economisch recht.Het werk analyseert op een systematische en grondige manier de stakingsvordering inzake handelspraktijken.Het is een praktijkgerichte handleiding voor eenieder die te maken heeft met een vordering tot staking of een strafvordering op grond van deze wet. Zo worden de verschillende stappen van de procedure overlopen en wordt aandacht besteed aan een reeks verweermiddelen die doorgaans worden gebruikt.

von SCHMID (Jhr. Dr. J. J. )

Rechtsphilosophie en bijdrage tot inzicht in het recht als maatschappelijk verschijnsel en Sociologische rechtsidee. Gebonden, uitgave De Sikkel, 1937.

SOEN (Violet)

Geen pardon zonder paus! Studie over de complementariteit van het pauselijk en het koninklijk pardon (1570-1574) en over pauselijk inquisiteur-generaal Michael Baius (1560-1576). Voor het jaar 2004 heeft de Klasse van de Menswetenschappen de inzending bekroond van mevrouw Violet Soen Geen pardon zonder paus! Studie over de complementariteit van het pauselijk en het koninklijk pardon (1570-1574) en over pauselijk inquisiteur-generaal Michael Baius (1560-1576). De leescommissie loofde het werk voor de methodiek, het bijzonder grondige onderzoek van het bronnenmateriaal verspreid over 16 bewaarplaatsen, de eruditie en de historische kritiek.

Nederlandstalige Nationale Vrouwenraad - Conseil des Femmes Francophones de Belgique

De vrouw in de Europese Unie: Referatenboek studiedag Nederlandstalige Nationale Vrouwenraad, 3 juni 1994 = Conseil des Femmes Francophones de Belgique : La femme dans l'Union europeene : actes du Colloque, le 3 juin 1994. Acco Leuven/Amersfoort, 166p.

ASHWORTH (Andrew)

Human Rights, Serious Crime and Criminal Procedure. (The Hamlyn Lectures).Based on the 53rd series of Hamlyn Lectures presented by Professor Andrew Ashworth, this book explores the justification for honouring human rights in the context of criminal procedure, and subsequently examines the way in which both the Strasbourg Court and the British Courts have dealt with the problem of whether to uphold human rights when faced with pressing arguments of public interest.The British government's approach to this conflict is also considered. The book focuses upon some of the key debates in contemporary law and politics, including:-Are human rights just rhetorical aspirations? Are we developing a ""human rights culture"" in this country? Should procedural rights give way in the face of ""public safety"" arguments? Sweet & Maxwell, 2002.

VAN PARIJS (Philippe)

Linguistic Justice for Europe & for the World. In Europe and throughout the world, competence in English is spreading at a speed never achieved by any language in human history. This apparently irresistible growing dominance of English is frequently perceived and sometimes indignantly denounced as being grossly unjust. Linguistic Justice for Europe and for the World starts off arguing that the dissemination of competence in a common lingua franca is a process to be welcomed and accelerated, most fundamentally because it provides the struggle for greater justice in Europe and in the world with an essential weapon: a cheap medium of communication and of mobilization. Oxford, 2011.

BELSER ( Eva Maria), HANSON (Karl) , HIRT (Alexandra)

Sourcebook on International Children's Rights. Stampfli Publishers Ltd. Berne. 2009. - This collection of basic international instruments dealing with children's rights contains international conventions, declarations, recommendations and other documents specifically applicable to children. Besides the Convention on the Rights of the Child, its two Optional Protocols and the most significant documents issued by the Committee on the Rights of the Child, it also includes international instruments related to private international law, child labour, education, juvenile justice and children victims of traffick-ing. In addition, the collection incorporates the International Bill of Human Rights, the UN Millennium Declaration and key regional human rights instruments which are all equally important for interpreting children's rights. This sourcebook will be a valuable companion for numerous practitioners working in the area of children's rights, both on the national and on the international level. It will also enable students of interdisciplinary academic programmes in children's rights to have simple and reliably access to the international documents that make up the core of international legal sources in children's rights. 613 pp. English.

LAFFRANQUE (Julia)

Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between the EU Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights and National Constitutions. Reports of the XXV FIDE Congress Tallinn 2012. Volume 2 - The Interface Between European Union Energy, Environmental and Competition Law. The Reports have been published by Tartu University Press.

PETERS (Tony) - E. Fattah and S. Parmentier (eds.)

Victim policies and criminal justice on the road to restorative justice. Essays in honour of Tony Peters. On October 1st, 2001, Tony Peters retired as a professor of criminology at the K.U. Leuven, after 35 years of intensive academic activity thus concluding a distinguished career in teaching and research. During his long tenure, Tony Peters has had a considerable impact and has left an unmistakable print on may: students, colleagues, researchers, professionals, criminal justice practitioners, etc. They all admired his personal qualities and his amazing ability to make the link between criminological theory and praxis. It is not surprising, therefore, that when the news of his impending retirement became known, many of his national and international colleagues expressed a desire to see a collection of essays published in his honour, and readily agreed to personally contribute to that collection. Leuven University Press, 2001. Samenleving Criminaliteit et Strafrechtspleging.

BENEDEK (Wolfgang) and YOTOPOULOS-MARANGOPOULOS (Alice)

Anti-terrorist Measures and Human Rights. Papers from a symposium organized on the initiative of the Marangopoulos Foundation for Human Rights, by the European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy and the Diplomatic Academy of Vienna held in Vienna on 30-31 October 2002. At head of title: Marangopoulos Foundation for Human Rights, European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy. Includes bibliographical references and index.

Anglais