Référence :35219

Wetten ende Costumen der Stadt Brugghe, verryckt met de notulen van Mre. Laureyns Vanden Hane (Advocaat van den Raede in Vlaenderen). Tot Gendt,by Petrus de Goesin, 1767 ... gebonden met Costumen van het Princelick Leen-Hof van den Burgh van Brugghe ... gebonden met Keuren ende Costumen mitsgaders den deel-boeck van den Lande van den Vryen. Kaft : vol kalfslederen band.

VANDEN HANE (Laureyns)

60.00 €