Référence :14070

De exploitatierechten van de auteur. Rechtsvergelijkende analyse der Belgische wetgeving, jurisprudentie en rechstleer. Larcier, 1963 .

van ISACKER (Frans)

45.00 €