Référence :41221

Notarieel wetboek - Het Notarieel Wetboek 2020-2021 bundelt alle wetten, decreten, ordonnanties, besluiten, verdragen en reglementen die aan bod komen in de notariële praktijk. De teksten van het Notarieel Wetboek worden jaarlijks volledig nagekeken door specialisten met een grondige kennis van de notariële praktijk. De auteur André Michielsens en de adviesraad bestaande uit Jan Bael, Frank Buyssens, Iris Gerlo, Ruud Jansen en Hilde Pelgroms, aangevuld met de jarenlange wetboekervaring van Wolters Kluwer, staan borg voor meer dan 4.500 pagina’s

A. Michielsens; J. Bael, F. Buyssens, I. Gerlo, R. Jansen, H. Pelgroms (adviesraad)

565.20 €