Référence :40546

De Mededingingswet.Dit handboek bespreekt achtereenvolgens het opzet en de draagwijdte van de Mededingingswet (o.m. de verhouding met de Wet Handelspraktijken), de convergentie van het Belgisch mededingingsrecht met het Europees mededingingsrecht, de instellingen belast met het onderzoek en de naleving van het mededingingsrecht (de Raad voor de Mededinging, het Auditoraat, de Dienst voor de Mededinging), de door het mededingingsrecht verboden restrictieve afspraken tussen ondernemingen, de controle van concentraties tussen ondernemingen (fusies, overnames, joint ventures) en de procedures voor de Raad voor de Mededinging (ten gronde) en de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging (in voorlopige maatregelen) of voor de gewone rechtbanken. Het boek bespreekt verder de rechtsmiddelen tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging of van de Voorzitter en de gevolgen van de schending van het mededingingsrecht (boeten, nietigheid van de restrictieve praktijk). De praktijk van het mededingingsrecht wordt uitvoerig geïllustreerd aan de hand van zaken die door de Belgische en Europese mededingingsautoriteiten werden beslecht. Kluwer, 2007.

VANDERMEERSCH (Dirk)

69.00 €