Référence :38501

De Wet op de Marktpraktijken: procedure en sancties. Reeks Bibliotheek Handelsrecht - Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele rechten. Larcier, 2012. Het boek geeft een doorlichting van de procedurele aspecten van de recente wet 6 april 2010 op de marktpraktijken en de bescherming van de consument.Deze nieuwe wetgeving die twee nieuwe wetten behelst, enerzijds de WMPC, anderzijds de procedureregels die hierop van toepassing zijn (of de RPWMPC) heeft een aantal wijzigingen aangebracht op het vlak van de procedure. Ze heeft de belangrijkste verworvenheden van de procedureregels van de vordering tot staking behouden, en dan wordt meer bepaald verwezen naar de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, maar ook naar deze evolutie die, gesteund door de Europese wetgever, de consumentenbescherming meer en meer ingang doet vinden in het economisch recht.Het werk analyseert op een systematische en grondige manier de stakingsvordering inzake handelspraktijken.Het is een praktijkgerichte handleiding voor eenieder die te maken heeft met een vordering tot staking of een strafvordering op grond van deze wet. Zo worden de verschillende stappen van de procedure overlopen en wordt aandacht besteed aan een reeks verweermiddelen die doorgaans worden gebruikt.

TALLON (Alex)

80.00 €