Référence :35302

Retentierechten in het vervoer - Gebruik van wettelijke en contractueel bedongen retentierechten. Uitgeverij Paris, 2008.In het Nieuw BW is een algemene wettelijke regeling opgenomen ter zake van het retentierecht. Daarnaast zijn er verspreid over het BW enige bijzondere bevoegdheden toegekend tot het uitoefenen van een retentierecht. In het kader van dit boek zijn van belang de retentierechten die zijn toegekend aan de verschillende vervoerders in Boek 8 BW.

KRUISSEN (B.H.G. )

25.00 €