Référence :12085

De rekening-courant. Proefschrift tot het verkrijgen van de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs, waarvoor de commissie aangesteld door de Rector van K. U. Leuven, toelating tot drukken heeft verleend op 22 mei 1975. Kluwer, 1976.

NELISSEN (J.-M.)

59.49 €